ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Προκηρυξη: Αντικατασταση προβολεων Αθλητικων χωρων Δ.Ε. Παλληνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοικτό κάτω  των ορίων  Εθνικό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Αντικατάσταση προβολέων Αθλητικών χώρων Δ.Ε. Παλλήνης» προϋπολογισμού 62.840,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 77.921,60€)  με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, όπως αναγράφονται στην συνημμένη διακήρυξη.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ