ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Διευθυνση Κοινωνικης Προνοιας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

(Προνοιακά επιδόματα)

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων, για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας ,  την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

 Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) .

Εισηγείται την έγκριση προϋπολογισμού για τα φιλανθρωπικά σωματεία.

Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό :

·         Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας,

·           Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.

·         Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

·         Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας

·         Εισηγείται έκτακτη οικονομική βοήθεια λογω ένδειας

·         Εκδίδει και χορηγεί τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλιάρια ανασφαλίστων.

·         Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.

·         Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.  

·          Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά :

·          Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας,

·         Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.

·         Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

·         Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα  και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.

·         Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ.)

·         Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών

 

Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.

·         Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

·         Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

·          Συνεργάζεται με τα αρμόδια γραφεία ΟΑΕΔ και συμμετέχει στον σχεδιασμό ή και υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους και προώθησης στην απασχόληση.

 

 Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :

·         τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών

·          την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο

·          την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών ,την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση

·          τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων

·         την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων

 

Τμήμα Δημόσιας Υγείας

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

 Στο πλαίσιο αυτό:

·         Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, προληπτικής ιατρικής(μαστογραφιες, τεστ παπ)

·         Χορηγεί βεβαιώσεις στους άπορους και ανασφαλίστους μαθητές για την εγγραφή στο σχολείο σε συνεργασία με εθελοντές ιατρούς

·         Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής

·          Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

·         Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας

·         Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

·         Αντιμετωπίζει τις ανθυγιεινές καταστάσεις και τα έκτακτα περιστατικά (νόσος των πτηνών, κλπ.) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς (Αστυνομία, Εισαγγελία, ΚΕΛΠΝΟ,Δ/νση Υγιεινής Υπουργείου )

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Υποστηρίζει και φροντίζει την υγεία των δημοτών.
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
 • Επιμελείται και συντονίζει τη λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων στην Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος αιμοδοσίας και την διαχείριση της τράπεζας αίματος.

 

Τμήμα Πολιτισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

 

 • Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών πολιτιστικού περιεχομένου που είναι ενταγμένες σε ετήσια προγράμματα (Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: Εκθέσεις, Θέατρο, Κινηματογράφος, διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.).
 • Επεξεργάζεται προτάσεις δημιουργίας θεσμών για τη νεολαία. Σχεδιάζει προγράμματα εσωτερικών ή διεθνών ανταλλαγών νέων.
 • Οργανώνει και πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες.
 • Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών).
 • Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.
 • Εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Διεύθυνση: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 25 Α, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Παλλήνη
(στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Παλλήνης)

ΦΑΞ: 2132031662

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ, τηλ: 2132031614

                                                                          

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΚΑΖΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

213 2031607

                  

 

        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

        Προϊσταμένη

              Κατερίνα Μαντούδη

 213 2031661

       Συνέχιση επιδομάτων βαριάς αναπηρίας

              Σακκά Παναγιώτα

 213 2031652

 Επιδόματα αιματολογικών νοσημάτων, ένδεια/έκτακτη οικονομική ενίσχυση

              Μάρκου Μαρία

  213 2031654

 Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, απροστάτευτων, στεγαστική συνδρομή

Οικονόμου Παναγιώτα

213 2031660

Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης, κίνησης, παραπληγίας-τετραπληγίας

   Ασημακόπουλος Ηλίας

 213 2031659

Ένταξη (1η φορά) στο επίδομα βαριάς αναπηρίας

    Χαραλαμπίδου Αναστασία

213 2031658

 Βεβαιώσεις εφορίας, βεβαιώσεις έναρξης/λήξης επιδομάτων, μετοικήσεις/μεταφορές φακέλων επιδοματούχων  βαριάς αναπηρίας

              Λέντζου Μαρία

213 2031656

        Βιβλιάρια ανασφαλίστων

 

Φιλανθρωπικά σωματεία και Ιδρύματα

           Βουδούρη Αθανασία

 

            Σταυρούλα Αλευρά

213 2031657

 

213 2031653

 

   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

 

Προϊσταμένη

 

Κωνσταντίνου Ελίνα, ψυχολόγος

213 2031664

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 

213 2031611

213 2031613

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

        Προϊσταμένη

Θώμου Βάσω

 213 2031605

 

       Παπαθανασίου Ανθή

 213 2031606

 

Γκίκα Φωτεινή

 213 2031604

 

Λούντου Μαρία

213 2031610

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Υψηλάντου 3, Παλλήνη

Τασιοπούλου Θεοδώρα

210 6668888

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ

Μιαούλη 28, Γέρακας

ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΠΕΤΙΝΟΥ

210 6612890

Υπεύθυνη

Παπαδοπούλου Ελένη

210 6604683

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ

Λ. Λεονταρίου

(4ο Δημ. Σχ. Παλλήνης)

ΝΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

210 6032012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Λ. Λεονταρίου

(4ο Δημ. Σχ. Παλλήνης)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

210 6033160

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Υψηλάντου 3, Παλλήνη

ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

210 6668888

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ

Ιθάκης 12,
Δημαρχείο Παλλήνης-Γέρακα

ΛΙΤΣΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ

210 6604659

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ιθάκης 12,
Δημαρχείο Παλλήνης-Γέρακα

ΟΛΓΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

210 6604684

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ