Αντιδημαρχοι και Εντεταλμενοι Συμβουλοι

Με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης ορίζονται ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

 

κ. Αβαρκιώτης Φώτης(τηλ.: 6982448989) και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες   α. Kαθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας
 • Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού
 • Πολιτική Προστασία
 • Η έκδοση  αδειών Πολιτικών Γάμων και  η  τέλεσή  τους
 β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης:
 • Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
 • Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
 • Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της
 •    
     

  κ. Σταματίου Θεόδωρο (τηλ.: 6982456969 ) και του μεταβιβάζει

   Kαθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

   

  1.    Εποπτεία Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  2.    Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων

  3.    Συντονισμός θεμάτων Συγκοινωνίας

  4.    Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους

                       κ.  Ματζώρος Ανδρέας (τηλ.: 6970671576) και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

   

   α) Καθ' ύλην  τις  παρακάτω  αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων για τις Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας-Γέρακα- Παλλήνης

 • Εποπτεία λειτουργίας παιδικών  χαρών  και  των  εγκαταστάσεών  τους

 • Εποπτεία  υπηρεσιών  συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου

 •  

   β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας:

 • Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

 • Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα

 • Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα

 • Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

 • Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της

 •              κ. Καρκούλιας Δημήτριος (τηλ.: 6980356003) και του μεταβιβάζει

   Kαθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

   

 • Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 • Θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη

 • Η  έκδοση  αδειών Πολιτικών Γάμων και  η  τέλεσή  τους

 •  

                 κα. Κουνενάκη Ειρήνη (τηλ.:  6986391015) και της μεταβιβάζει

  Kαθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Κοινωνική υπηρεσία, Πρόνοια και Αλληλεγγύη
  • Δια Βίου Μάθηση
  • Ανάπτυξη Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων
  • Έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και τέλεσή τους

   

   

   

                   κα Μελισσά-Κόλλια  Βασιλική (τηλ.: 6982870950) και της μεταβιβάζει 

  Kαθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

   

            1. Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
            2. Εποπτεία θεμάτων Σχολικής Στέγης                          3. Η έκδοση  αδειών Πολιτικών Γάμων και  η  τέλεσή  τους

   

   ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

   

  κα. Ζινέλη Καλλιόπη αναθέτει τον συντονισμό και εποπτεία των δράσεων Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και των δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

   

  κ. Πυργιώτη  Αλέξανδρο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου την  εποπτεία των Δημοτικών  Κοιμητηρίων 

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ