Δείτε το Δήμο Παλλήνης με τη χρήση του χάρτη της Google...

Συμπληρώστε την διεύθυνσή σας στο πεδίο "Σημείο εκκίνησης" κάτω από το χάρτη και πιέστε "Οδηγίες πρόσβασης" για σας δοθούν οδηγίες για το πως να επισκεφτείτε τη πόλη μας.

122
34
59
2